Start Omhoog Lhasa Apso kennel EL Minja's,world famous Lhasa Apso kennel represented in all continents

Vaccinaties ter voorkoming van ziekten bij de Lhasa Apso

Vaccinaties bij de Lhasa Apso

Tegen de volgende ziekten kunt u uw Lhasa Apso beschermen dmv. een vaccin:
 

Hondenziekte

Hondenziekte (of ziekte van Carrť) komt het meest voor bij jonge dieren. Niet alleen honden, maar ook wolven, fretten en nertsen zijn er gevoelig voor. De ziekte openbaart zich door de verschijnselen koorts, ontsteking van oogleden en neusslijmvlies, hoesten, keelontsteking, longontsteking, vaak door diarree, soms door aantasting van het zenuwstelsel en soms door een verdikking van de hoornlaag op de neusdop en de voetzolen. Meestal zijn de dieren erg ziek. Zij kunnen, zelfs ondanks een goede behandeling, doodgaan. Veel honden worden jaarlijks geŽnt, waardoor het aantal gevallen van hondenziekte sterk is afgenomen. De laatste jaren zijn in een aantal Europese landen uitbraken van hondenziekte gemeld.

Omdat hondenziekte vooral via contacten wordt overgebracht (het virus overleeft relatief kort in de omgeving) is het belangrijk alert te zijn wanneer men naar het buitenland gaat of dieren importeert.

Vaccinatie


Dierenspeciaalzaken en asiels zijn wettelijk verplicht honden tegen hondenziekte te laten enten. Verder is het in Nederland gebruikelijk een nestenting al bij dieren van 6 weken toe te passen. De nestenting tegen hondenziekte kan door een combinatie-enting te gebruiken tegelijk gegeven worden met de parvo-enting. Verder wordt de enting herhaald op 12 weken.

Parvo

Het woord ‘parvo’ betekent klein. Het parvovirus is ten opzichte van veel andere virussen erg klein. Het feit dat het parvovirus een jaar in de omgeving kan overleven zorgt ervoor dat regelmatig besmettingen plaats kunnen vinden. Een parvovirusbesmetting bij de Lhasa Apso wordt gekenmerkt door het optreden van ernstige, bloedige diarree (met een zeer karakteristieke geur) en braken. Dit leidt tot verlies van (veel) vocht en zouten waardoor uitdroging en ernstige shock ontstaat. Tevens gaat een parvo-infectie gepaard met een sterk afgenomen afweer tegen andere ziekten. Parvo-infecties komen vooral bij jonge dieren voor. Bepaalde rassen (bijvoorbeeld dobermann en rottweiler) zijn erg gevoelig voor het parvovirus. De behandeling van een parvo-infectie is moeilijk en erg arbeidsintensief. Zij bestaat uit langdurig, soms tot 10 dagen, intraveneuze infuus en antibiotica. Zelfs bij een dergelijke goede behandeling is het lang niet zeker dat de patiŽnt herstelt (bij goed ingeŽnte dieren circa 70 %, bij niet of slecht geŽnte dieren minder dan 20 %). Het hangt erg van de leeftijd en kracht van het dier af.

Vaccinatie
Omdat vooral jonge dieren gevoelig zijn, is een vroege vaccinatie belangrijk. Omdat op de leeftijd van 6 weken een aantal pups niet op de enting reageert, dient op 9 en 12 weken een herhalingsenting tegen parvo plaats te vinden. Uiteraard kan uw dierenarts van dit vaccinatieschema afwijken op grond van de omstandigheden waaronder uw huisdier verkeert, de leeftijd waarop het dier wordt aangeboden en op grond van de entingen die uw dier eerder heeft gekregen.

Kennelhoest

Deze ziekte is nog altijd niet echt goed beschreven. Wel is bekend dat verschillende virussen en bacteriŽn de aandoening kunnen veroorzaken. Kennelhoest treedt vaak op nadat de Lhasa Apso in een asiel, in een pension, op een tentoonstelling of op een (gehoorzaamheids)cursus met andere honden in contact is gekomen. Enkele dagen later krijgt de Lhasa Apso een droge, hardnekkige hoest die vaak gepaard gaat met kokhalzen en braken. Deze verschijnselen kunnen enkele weken aanhouden.

Vaccinatie
Belangrijk is dat de Lhasa Apso goed is geŽnt tegen de virale verwekkers van kennelhoest (hondenziekte, leverziekte, para-influenza). Bij de "cocktail" (12 weken en jaarlijks) zitten zij er meestal bij. Daarnaast wordt aangeraden tegen de Bordetella-bacterie te laten enten. Bij voorkeur wordt de Lhasa Apso twee maanden (uiterlijk twee weken) voor opname in kennel of pension geŽnt. preventief is een neusvaccin tegen kennelhoest heel erg goed.

Besmettelijke leverziekte (hepatitis)

Besmettelijke leverziekte wordt veroorzaakt door een virus dat in het lichaam allerlei schadelijke effecten veroorzaakt. Het belangrijkste effect is ontsteking van de lever. De ziekteverschijnselen zijn niet altijd even duidelijk, waardoor het meestal nodig is laboratoriumonderzoek uit te voeren om de diagnose te stellen. De ziekte kan bij dieren van alle leeftijden voorkomen. Soms is het verloop mild, in andere gevallen worden dieren ernstig ziek en kunnen ze sterven.

Vaccinatie
De enting tegen leverziekte wordt in Nederland zelden als nestenting gegeven. Meestal is de entstof in een combinatie-entstof opgenomen. De enting tegen leverziekte geeft tevens bescherming tegen ťťn van de virussen die bij kennelhoest betrokken zijn.

Leptospirose (ziekte van Weil)

De ziekte van Weil is bij de meeste mensen een bekend begrip omdat de ziekte ook bij de mens kan voorkomen. Er zijn echter meerdere aandoeningen die op deze ziekte lijken. De naam van deze groep aandoeningen is leptospirose. Het belangrijkste verschijnsel is een nierontsteking. Leptospirose wordt via de urine van het ene naar het andere dier (rat-hond en hond=>hond) overgedragen. De mens wordt meestal besmet via urine van de rat. Leptospirose is een gevaarlijke ziekte en kan, vooral wanneer te laat wordt ingegrepen, tot de dood leiden.

Vaccinatie
De entstoffen die bij honden worden toegepast, beschermen tegen de twee meest voorkomende typen van de bacterie. De enting bij een jong dier, of een eerste enting bij een ouder dier, levert alleen een goede bescherming op als tweemaal met enkele weken tussentijd wordt gevaccineerd.

Om de weerstand op peil te houden is een jaarlijkse herhalingsvaccinatie nodig. Omdat leptospirose meestal in de zomer, nazomer en het najaar voorkomt, is het verstandig de enting in het voorjaar te geven. De enting kan worden gecombineerd met een enting tegen eerder genoemde ziekten.

hondsdolheid (rabies)

RabiŽs is de Latijnse naam voor hondsdolheid. In de Benelux komt rabiŽs gelukkig maar heel af en toe voor, maar in een aantal Europese landen is het een groot probleem. Dieren en mensen gaan vrijwel zonder uitzondering dood binnen 7 dagen nadat de verschijnselen zich openbaren. De tijd tussen besmetting en het ontstaan van verschijnselen kan echter maanden in beslag nemen.
hondsdolheid tast de hersenen aan. Honden en vossen met rabiŽs vertonen een ander gedrag dan ze voorheen hadden. De klassieke verschijnselen zoals agressie en watervrees komen echter lang niet altijd voor. Daarom moet in beginsel elke hond of vos die zich vreemd gedraagt of zomaar ergens dood wordt aangetroffen, van hondsdolheid worden verdacht (niet aanpakken).
De laatste jaren is bekend geworden dat rabiŽs ook bij een bepaalde soort vleermuis (Laatvlieger) voorkomt. Deze vleermuis komt vooral boven de grote rivieren voor. Ook in dit geval geldt: blijf van vleermuizen af!
Als u vermoedt dat een dier rabiŽs heeft geef dit dan zo snel mogelijk door aan de politie. Na contact met een verdacht dier (likken, krabben, bijten) luidt het advies de wond zo snel mogelijk uit te wassen met veel water en zeep, de wond zo mogelijk met jodium te ontsmetten en direct contact op te nemen met een arts. Snelle behandeling kan levensreddend werken.

Vaccinatie
Meestal brengen honden door middel van speeksel de infectie op de mens over. Daarom is enting van honden, daar waar kans is op rabiŽs, van groot belang. Een aantal landen is vrij van rabiŽs en wil dit ook blijven. Vandaar dat zij strenge eisen (quarantaine, enting gevolgd door bepaling van afweerstoffen in bloed) stellen aan de toelating van honden uit het buitenland. Andere landen stellen minder strenge eisen. Daarom is het belangrijk dat u, als u uw Lhasa Apso mee wilt nemen naar het buitenland, tijdig bij uw dierenarts informeert over de eisen. In bepaalde gevallen (Scandinavische landen) kan de totale procedure wel een half jaar in beslag nemen. Belangrijk is ook dat een rabiŽs-enting door veel landen pas 30 dagen na enting als geldig wordt beschouwd.

 

 

 

 

 

 

 

Lhasa Apso puppies for sale Breed Information

Lhasa Apso information, Tibetan dogs from the roof of the world - dog breeder EL Minja's kennel