Lhasa Apso Champion EL Minja's Thsang-Pa on the move!Erfelijkheid bij honden, Genetics of the Dog 

Erfelijkheid bij Lhasa Apso honden

 

Homepage    

Start Heupdysplasie Dwergroei Diagnostiek skeletaandoeningen Voordracht Syntra Mutaties Fokkerij Erfelijkheid Breed Council Gedrag bij de hond Universiteit Gent Gangwerk cataract catareng Cherry-eye rashonden fokken Movements G. Mendel Mutations Canine Project Dog breeding Breed Value Eye's Project PRA info extra PRA Research

In fokprogramma's van honden en andere diersoorten

zoals runderen, varkens, kippen, paarden, is het gebruikelijk die dieren te kruisen die op basis van rasstandaard of economische parameters de beste fenotypische uitstraling hebben. Gehoopt wordt dat het gewenste fenotype een zo hoog mogelijke genetische achtergrond heeft. Dit maakt dat de nakomelingen sterker op hun ouders gelijken dan niet verwante dieren. Generatie na generatie zullen de uitgeselecteerde dieren fokzuiver verder worden voor de gewenste kenmerken. Door bloedlijnenteelt, wat inhoudt dat men in bepaalde bloedlijnen steeds weer terug kruist op bloedlijn vertegenwoordigers die de gewenste kenmerken in optimale vorm vertonen en vererven, bekomt men een uniform type. Onderzoek van stambomen toont dat enkele topdieren op bijna elke stamboom voorkomen en dit zowel in de vader- als de, moederlijn. Zijn deze intensief ingezette topfokdieren drager van een erfelijk gebrek, dan kan het afwijkende gen (of genen) verspreid worden binnen het ras.

Afhankelijk van de wijze van overerven kan het gebrek bij aangetaste dieren

in een vroeg of in een laat stadium tot uiting komen. Volledig dominante gebreken zullen reeds fenotypische zichtbaar zijn in het fokdier zelf, waardoor zo'n dier logischerwijze niet ingezet wordt. Dragers van een kenmerk dat onvolledig dominant overerft kunnen fenotypische volledig normaal zijn en rechtstreeks nakomelingen geven die het gebrek vertonen. Wanneer het gebrek recessief overerft, zal het gebrek pas bij paring van kleindochter met kleinzoon (die beide heterozygoot recessief zijn) tot uiting komen en dit in een op, de vier nakomelingen uit deze paring. Hierbij veronderstellen we dat het gebrek zich volledig manifesteert in homozygote toestand.

Beschouwt men in een verder geval recessieve, gebreken met onvolledige penetrantie of polygene afwijkingen dan kan men bedenken welk risico het inbrengen van een dergelijk erfelijk belast dier kan zijn voor een populatie.

Vaak is reeds veel schade aangericht vooraleer men het gebrek opmerkt.

 

  lhasa_apso-logo.jpg (34203 bytes)

 

fl-nethrlan.jpg (1246 bytes) NEDERLANDSTALIG            ( ENGLISH BELOW)

 
Heupaandoeningen grote rassen heupluxaties en heupdysplasie. Universiteit GentUNIVERSITEIT GENT FACULTEIT DIER
Heupaandoeningen die kunnen voorkomen bij kleine rassen zijn Legg-Perthes-Calvé, fracturen ter hoogte van de femurkop of -nek, heupluxaties en heupdysplasie. Over heupdysplasie bij kleine hondenrassen is er weinig beschreven.UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT DIER
 Genetische achtergrond van Dwerggroei bij honden en de Duitse Herder
  Gecombineerde diagnostiek van erfelijke skeletaandoeningen
  Welke kenmerken of aandoeningen mag hij of zij als erfelijk beschouwen, voordracht Syntra
 Cherry Eye of kerseoog bij de hond door Dr Gerlinde Janssens
Het gedrag van de Hond, genetische component wetenschappelijke benadering  over het gedrag van de hond Publikatie over gedrag en erfelijkheid.
Universiteit van Gent: Breedcouncil en Belgische Wetenschappelijke Vereniging voor diagnose van erfelijke afwijkingen. Publikatie over gedrag en erfelijkheid.Frank van Tatenhove

Mutaties: Beschrijving van de overerving van mutaties, wat  zijn mutaties, en zijn ze schadelijk of niet als zodanig en in welke vormen komen ze voor. Door Dr. J.Armstrong en F van Tatenhove

Cataract: Beschrijving van de verschillende Cataract vormen , door Dr.Gerlinde Janssens.
Universiteit van Gent: GENETISCHE AFWIJKINGEN BIJ DE HOND (CANIS FAMILIARIS) EN HUN MOLECULAIR GENETISCHE EN BIOCHEMISCHE KARAKTERISATIE door, Prof.Dr. L.J.Peelman, Prof. Dr. A. Van Zeveren, Dr. F. Coopman, Prof. Dr. Y. Bouquet
Erfelijkheid: " erfelijkheid bij honden " in de nederlandse taal. Scriptie van Dr Leonie Van Balen ,Promotor Dr Frank Coopman,
Gangwerk : artikel over het gangwerk bij honden, door Frank van Tatenhove  
Fokkerij door Frank van Tatenhove, uitleg over erfelijkheid voor de beginnende en gevorderde fokker. 

fl-britain.jpg (1840 bytes) ENGLISH

 
 Cherry eye by the dog by Dr Gerlinde Janssens
Canine Genetics: Dr John B. Armstrong's " The Canine Diversity Project". / honden genetica website
PRA: compiled article about eye defect by the Lhasa Apso  by  Frank van Tatenhove
Optimal Project: Vet Gen research information  on the Canine genes and eye diseases
Breed Value: The breed value assesment is developed by Dr. Reiner Beuing of the Institute for animal husbandry and domestic animal genetics of the University of Gießen an review. Explanation of the Breed Value Assessment
Research: CURRENT RESEARCH IN PROGRESSIVE RETINAL ATROPHY by Dr Greg Acland and Dr Gustavo Aguirre Caspary Professor of Ophthalmology Center for Canine Genetics &  Reproduction
Breeding Schemes: by Dr. John B. Armstrong fokschema's voor het gezonder en beter fokken van honden.
Mutations: by Dr.John B. Armstrong  all about mutations
Gregor Mendel: By Frank van Tatenhove  Who was Gregor Mendel?
 ARTICLE ABOUT MOVEMENT !!!    Movements of the Dog by Frank van Tatenhove
ENGLISH VERSION CATARACT ARTICLE  by Frank van Tatenhove translation of Dr Gerlinde Janssens article

 

Genetic Information online

 

horizontal rule

Most of you are undoubtedly aware that color and certain diseases such as progressive retinal atrophy (PRA) are inherited  that is, passed down from one or both the parents. However, you may wonder how a trait that does not appear in the dam's pedigree can suddenly turn up in a litter out of Ch. Jacob Hugelsberg. Is it inherited or just an accident? Surely, Jake has been used so often that someone would have noticed if the problem came from him.

Just how much of a role does genetics play in health, general conformation and temperament? Probably, you would like to know exactly what traits are inherited; but, once someone starts talking about "partial dominance" or "expressivity," you get glassy-eyed. The objective of this guide is to explain some of the basics of inheritance and how to use these concepts to breed healthier dogs — hopefully without losing you in complex technical jargon.

What Traits (or Characteristics) Are Inherited?

The answer is "almost all," from temperament to size and coloring, as well as genetic diseases like progressive retinal atrophy (PRA). Infectious diseases are not inherited, though the susceptibility to them may be, to a greater or lesser extent.

The occurrence of any particular characteristic depends on two factors: genetics and the environment. "Genetics" refers to the encoded information (instructions) controlling all biological processes that are carried within the cells of all living organisms. These encoded instructions are responsible not only for maintaining the continuity of a species (or breed), but also for many of the differences between individuals within a species or breed.

The environment also contributes to the differences between individuals. The relative contribution of genetics and environment is not the same for every trait. Some traits, such as color, are influenced very little by the environment. For others, such as temperament, the effect of the environment is much greater. Geneticists use the term heritability to indicate the proportion of the total possible variability in a trait that is genetic. However, when genetic differences are not the main source of variability, the heritability of a trait may be difficult to establish and may not be the same for different breeds. Therefore, I cannot tell you that the heritability of size, for example, is 70% (or whatever it may be).

Before moving on to a more detailed discussion of genetics, I would like to take a brief look at what is meant by "environment," in the present context. For a puppy, the first environment it encounters is that of the mother's womb. Is the mother well nourished, healthy, and free from stress? How old is she? Is this her first litter? How big is the litter? Once the puppy is born, it experiences a new environment, where it has to compete for food and attention. Litter size is still a factor. How much food does the puppy get? How much attention does it get from the mother, the breeder, and the eventual owner? Does it have a safe and healthy environment? Does it have other dogs to associate with? The answers to these questions define, in part, the puppy's environment.  

Dr Amstrong     Frank van Tatenhove

Dutch kennel Lhasa Apso homepage  and Belgium Topkennel Lhasa Apso homepage

 

Lhasa Apso news from kennel !   dog breeder Lhasa Apso blog Lhasa Apso information source blog

lhasa apso puppies for sale, dogs kennel

El Minja dog kennels and breeder has puppies for sale; check out our puppy pictures 

castratie - sterilisatie   fokken met een Lhasa Apso

Lhasa Apso breeder EL Minja's dog kennel